Η ιδέα


Η ιδέα της Κοινωνικής Ανακύκλωσης Η/Υ δεν είναι νέα.

Το 2001 στις Η.Π.Α. ο Jacob Komar ιδρύει την μη κερδοσκοπική κίνηση "Computers For Communities" (http://computers4communities.org).

Συγκεντρώνοντας παλαιούς ή μη λειτουργικούς Η/Υ, περιφερειακά και εξαρτήματα, τους επιδιορθώνει, τους αναβαθμίζει και τους δωρίζει σε σχολεία υποβαθμισμένων περιοχών, σε φτωχές κοινότητες και σε φτωχές οικογένειες, με αποτέλεσμα έως σήμερα να έχει δοθεί η ευκαιρία σε χιλιάδες μη προνομιούχους ή κοινωνικώς αποκλεισμένους ανθρώπους να γνωρίσουν τα πλεονεκτήματα της Πληροφορικής Τεχνολογίας και κατ' επέκταση της Τεχνολογικής Παιδείας.

Εμείς, εμπνεόμενοι από αυτήν την κίνηση ως κοινωνικοί άνθρωποι και ως άνθρωποι της Πληροφορικής, θεωρήσαμε ότι είναι καθήκον μας να ιδρύσουμε μία ανάλογη κίνηση μη κερδοσκοπικού χαρακτήρος και στην Ελλάδα γιά να καταπολεμήσουμε τον Τεχνολογικό Αναλφαβητισμό στην χώρα μας.

Στόχος μας είναι να εξοπλίσουμε με Η/Υ και περιφερειακό εξοπλισμό όλα τα Ελληνικά Δημόσια Σχολεία, Νηπιαγωγεία, Δημοτικά, Γυμνάσια, Λύκεια, Τ.Ε.Ι. και Α.Ε.Ι., τα οποία δεν έχουν επαρκείς υποδομές Πληροφορικής λόγω ανεπάρκειας ή αδιαφορίας του Ελληνικού Κράτους.

Όραμα μας είναι κάθε Έλλην μαθητής και κάθε Ελληνίδα μαθήτρια, ως μελλοντικοί πολίτες, να έχουν την δυνατότητα να χειρίζονται αποτελεσματικά και ορθά την τεχνολογία προς όφελος των ιδίων, της οικογενείας τους, της κοινωνίας και του Έθνους.