Διάδοση της Ιδέας


Εάν επιθυμείτε να διαδώσετε την ιδέα και το όραμα της "Κοινωνικής Ανακύκλωσης Η/Υ" στην Ελλάδα, μπορείτε να:


1) Ενημερώσετε όλους τους φίλους και τους γνωστούς σας μέσω Ηλεκτρονικού Ταχυδρομείου (E-Mail) γιά την ύπαρξη της ιστοσελίδος μας.


2) Εισάγετε στην ιστοσελίδα σας Διαδικτυακό Σύνδεσμο προς την Ιστοσελίδα μας.


3) Εισάγετε στην ιστοσελίδα σας ένα από τα κάτωθι Διαφημιστικά Γραφικά (Banners) με Διαδικτυακό Σύνδεσμο προς την Ιστοσελίδα μας:

banner_1_160banner_1_120banner_2_160banner_2_120banner_3_157banner_3_120