Η εφαρμογή


Είσθε Ιδιώτης, Εταιρεία, Οργανισμός ή Δημόσια Αρχή και έχετε παλαιούς Η/Υ (Mac - PC - Linux), Ψηφιακά Πινακίδια (Tablets), περιφερειακά και εξαρτήματα τα οποία δεν χρειάζεσθε;

Μην τα πετάτε στα απορρίμματα!

Αναλαμβάνουμε να τα εισάγουμε στο πρόγραμμα "Κοινωνικής Ανακύκλωσης Η/Υ"!

Εάν είναι λειτουργικά, θα φροντίσουμε να τα αναβαθμίσουμε και να τα προωθήσουμε σε Σχολεία, Τ.Ε.Ι. και Α.Ε.Ι. σε όλη την Ελλάδα, τα οποία δεν διαθέτουν επαρκείς υποδομές πληροφορικής, ούτως ώστε τα μη προνομιούχα ή κοινωνικώς αποκλεισμένα Ελληνόπουλα να έχουν επαφή με την σύγχρονη τεχνολογία και να μειωθεί ο Τεχνολογικός Αναλφαβητισμός στην χώρα μας.

Εάν δεν είναι λειτουργικά, θα φροντίσουμε να τα επιδιορθώσουμε ή εάν αυτό δεν είναι δυνατόν θα χρησιμοποιήσουμε τα λειτουργικά μέρη τους γιά την συναρμολόγηση Η/Υ στα πλαίσια του προγράμματος "Κοινωνικής Ανακύκλωσης Η/Υ".

Οιοδήποτε μέρος του Η/Υ ή περιφερειακό είναι μη επισκευάσιμο, θα αποστέλεται από εμάς γιά ανακύκλωση σε κάποιο από τα καταστήματα που συνεργάζονται με το πρόγραμμα "Ανακύκλωση Συσκευών", το οποίο είναι εγκεκριμένο από το Υ.ΠΕ.ΧΩ.Δ.Ε.

Γιά να μας διευκολύνετε, παρακαλούμε μην μας δωρίζετε Η/Υ ή περιφερειακά τα οποία είναι πολύ βρώμικα ή σε πολύ άσχημη κατάσταση ή μη επισκευάσιμα.

Οι Η/Υ που θα δωρίσετε θα πρέπει να έχουν κατασκευασθεί μετά το 2002, να έχουν επεξεργαστή 64 Bit, τουλάχιστον Intel Pentium 4 ή Intel Celeron ή AMD, ή εάν είναι Mac να έχουν τουλάχιστον επεξεργαστή Intel Core 2 Duo.

Το λειτουργικό σύστημα το οποίο θα χρησιμοποιείται στους Η/Υ θα είναι το iLinux OS. Εάν ο δωρηθείς Η/Υ είναι Apple Macintosh τότε θα παραδίδεται με λειτουργικό σύστημα macOS ή Mac OS X.

Όλες οι διαδικασίες είναι διαφανείς και δημοσιοποιούνται μέσω της ιστοσελίδος.

Κατά την παραλαβή του δωρηθέντος εξοπλισμού, Δωρητής και Παραλήπτης θα υπογράφουν εις διπλούν έγγραφο το οποίο θα αναγράφει τα στοιχεία του Δωρητή και του Παραλήπτη, καθώς και αναλυτικό κατάλογο του δωρηθέντος εξοπλισμού. Με το πέρας της διαδικασίας Δωρητής και Παραλήπτης παραλαμβάνουν από ένα αντίτυπο του υπογεγραφέντος εγγράφου.

Όλοι οι Δωρητές Εξοπλισμού αναφέρονται αλφαβητικώς στον τομέα "Δωρητές Εξοπλισμού". Στην καταχώρηση του κάθε Δωρητή υπάρχει αναλυτικός κατάλογος του τι συσκευές έχει δωρίσει, όπως επίσης και το ποιές από αυτές αποδεικνύονται λειτουργικές μετά από τον έλεγχο τους.

Κάθε νεά δωρεά εμφανίζεται εντός 24 ωρών στον τομέα "Δωρητές Εξοπλισμού", αλλά λόγω του ότι χρειάζεται κάποιος χρόνος έως ότου ελεγχθεί η λειτουργικότητα όλων των δωρηθέντων συσκευών, δεν εμφανίζονται αμέσως στον τομέα "Αποθεματικό", διότι μόνο οι λειτουργικές συσκευές καταγράφονται σε αυτόν τον τομέα.

Ένα μικρό ποσοστό του δωρηθέντος εξοπλισμού θα χρησιμοποιείται γιά τις λειτουργικές ανάγκες του προγράμματος "Κοινωνικής Ανακύκλωσης Η/Υ".

Η βάση δεδομένων των "Αιτήσεων" είναι κατηγοριοποιημένη ανά γεωγραφική περιοχή, ούτως ώστε Σχολεία, Τ.Ε.Ι. ή Α.Ε.Ι. που έχουν πλεόνασμα εξοπλισμού να έχουν δυνατότητα να συνδράμουν Σχολεία, Τ.Ε.Ι. ή Α.Ε.Ι. της ιδίας περιοχής τα οποία έχουν έλλειμα εξοπλισμού.

Εάν κάποιος Δωρητής Εξοπλισμού επιθυμεί να δωρίσει τον εξοπλισμό απ' ευθείας στα Αιτούντα Σχολεία, Τ.Ε.Ι. ή Α.Ε.Ι., παρακαλούμε να μας ενημερώνετε ούτως ώστε να ενημερώνουμε και εμείς την καταχώρηση της Αιτήσεως.

Επίσης, εάν κάποιο Σχολείο, Τ.Ε.Ι. ή Α.Ε.Ι., έχει εξοπλισμό προς δωρεά, δύναται να το δηλώσει μέσω της ιστοσελίδος μας, ούτως ώστε τα ενδιαφερόμενα Σχολεία, Τ.Ε.Ι. ή Α.Ε.Ι. να έλθουν σε απ' ευθείας επαφή μαζί του.

Στις Αιτήσεις θα τηρείται σειρά προτεραιότητος, αλλά κρίνουμε ορθό να ικανοποιούμε πρώτα τις Αιτήσεις Σχολείων, Τ.Ε.Ι. ή Α.Ε.Ι. τα οποία βρίσκονται σε απομονωμένες ή απομακρυσμένες περιοχές ή περιοχές της Άγονης Γραμμής και ύστερα τις Αιτήσεις Σχολείων, Τ.Ε.Ι. ή Α.Ε.Ι. τα οποία βρίσκονται σε αστικά κέντρα ή πόλεις.

Μόλις γίνει παραλαβή εξοπλισμού από το εκάστοτε Σχολείο, Τ.Ε.Ι. ή Α.Ε.Ι., το Σχολείο, Τ.Ε.Ι. ή Α.Ε.Ι. έχει δυνατότητα να αποστείλει νέα Αίτηση.

Η επίσημη επικοινωνία γίνεται υποχρεωτικώς μέσω Viber (6932469656) και μέσω μηνυμάτων Ηλεκτρονικού Ταχυδρομείου (E-Mail) προς τις σχετικές διευθύνσεις οι οποίες αναγράφονται στον τομέα "Επικοινωνία". Όλα τα μηνύματα Αιτήσεων δημοσιεύονται στον τομέα "Αιτήσεις". Επιπρόσθετη τηλεφωνική επικοινωνία θα είναι δυνατή στους τηλεφωνικούς αριθμούς που αναγράφονται στον τομέα "Επικοινωνία".

Η κάθε Αίτηση θα έχει έναν μοναδικό Αύξοντα Αριθμό (Α/Α), θα πρέπει να αποσταλεί υποχρεωτικώς μέσω Viber (6932469656) και μέσω Ηλεκτρονικού Ταχυδρομείου, και να περιέχει απαραιτήτως τα κάτωθι στοιχεία:
1) Ταυτότητα Σχολείου (Νηπιαγωγείο, Δημοτικό, Γυμνάσιο ή Λύκειο), Τ.Ε.Ι. ή Α.Ε.Ι.
2) Ονοματεπώνυμο Διδασκάλου ή Καθηγητού ή Διευθυντού Σχολείου και τηλεφωνικοί αριθμοί επικοινωνίας, απαραιτήτως σταθερού τηλεφώνου του Σχολείου, ΤΕ.Ι. ή Α.Ε.Ι. και προαιρετικώς κινητού τηλεφώνου.
3) Νομός όπου εδρευεί το Σχολείο, Τ.Ε.Ι. ή Α.Ε.Ι.
4) Δήμος ή Κοινότητα όπου εδρεύει το Σχολείο, Τ.Ε.Ι. ή Α.Ε.Ι.
5) Αριθμός Μαθητών
6) Αριθμός ήδη υπαρχόντων Η/Υ

Η μεταφορά του δωρηθέντος εξοπλισμού προς εμάς θα γίνεται κατόπιν συνεννοήσεως, είτε από εμάς είτε από τον Δωρητή.

Η μεταφορά του δωρηθέντος εξοπλισμού προς τα Σχολεία, Τ.Ε.Ι. ή Α.Ε.Ι. θα γίνεται με έξοδα των Σχολείων, Τ.Ε.Ι. ή Α.Ε.Ι..

Εναλλακτικώς, τα Σχολεία, Τ.Ε.Ι. ή Α.Ε.Ι., δύνανται να ζητούν την αρωγή των κατά τόπους Κοινοτήτων, Δήμων ή και Νομαρχιών, ούτως ώστε η μεταφορά του δωρηθέντος εξοπλισμού να γίνεται με οχήματα και έξοδα των κατά τόπους Κοινοτήτων, Δήμων ή και Νομαρχιών.

Από μέρους μας, ήδη έχουμε κάνει αιτήσεις σε Εταιρείες Ταχυμεταφορών (Courrier) αναζητώντας χορηγούς, ούτως ώστε να μην επιβαρύνονται με μεταφορικά έξοδα ούτε όσοι δωρίζουν εξοπλισμό ούτε όσοι τον παραλαμβάνουν.

Συγκεκριμένως, την 29η Ιουνίου 2009 αποστείλαμε ενημερωτικό μήνυμα Ηλεκτρονικού Ταχυδρομείου προς τις εταιρείες ACS, ΓΕΝΙΚΗ ΤΑΧΥΔΡΟΜΙΚΗ, DELATOLAS EXPRESS CARGO, DHL, ΤΑΧΥΜΕΤΑΦΟΡΕΣ ΕΛ.ΤΑ., INTERATTICA, SPEED COURIERS και UPS, αλλά δυστυχώς και προς μεγάλη μας έκπληξη δεν έχουμε λάβει ακόμη καμία απάντηση.

Εάν τελικώς κάποια Εταιρεία Ταχυμεταφορών αναλάβει την χορηγιά των μεταφορών, τότε στην καταχώρηση κάθε αποστολής ή παραλαβής στους τομείς "Επιδόσεις" ή "Δωρητές Εξοπλισμού" θα αναγράφεται η ημερομηνία και ο Αριθμός Αποστολής του δέματος.


Μοιρασθείτε λοιπόν το όραμα μας!

Εμείς προσφέρουμε αφιλοκερδώς τον χρόνο μας και την εργασία μας!

Εσείς;